Fshati Zagore ka mbi 25 vjet qe vuan mungesen e infrastruktures rrugore, ujit te pishem e sherbimeve te tjera sociale.

Nje qender shendetesore a amortizuar pa uje te pishem. Nje fshat pa kryetare fsahati pasi kryeplaku i zgjedhur me pare ka dhene doreheqjen. Kesisoj banoret e zagores po largohen nga fshati i tyre pasdi jeta ketu veshtiresohet nga papunesia, mungesa e sherbimeve kryesore e mosgjetja e tregut per prodjimet bujqesore blegtorale