LALOSHI: PËR 2015-ën JANË MBARTUR 1074 ÇËSHTJE, DO SHTOHEN DY GJYQTARË. Gjykata e Apelit Shkoder gjate vitit 2014 eshte perballur me zgjidhjen dhe trajtimin e nje volumi gjithnje e ne rritje te ceshtjeve qe kane derivuar ne nje tejzgjatje te kohes se shqyrtimit te ceshtjeve e per rrjedhoje edhe hendekun e ceshtjeve te mbartura.

Laloshi tregoi per star plus se ne kuader te reduktimit te kohes se pritjes organika e gjykates se apelit Shkoder pritet te plotesohet . Organika e gjykates se apelit Shkoder pritet te shtohet me dy gjyqtare duke reduktuar keshtu kohen e madhe te pritjes se ceshtjeve per gjykim per mbi te gjitha per te minimizuar numrin e ceshtjeve te mbartura.

[iframe width=”300″ height=”510″ src=”//www.youtube.com/embed/z3mVJ5iNv6E” frameborder=”0″ allowfullscreen ]