Gjyqtari i administratives, Emiliano Ruli, ka pranuar padinë e vëllezërve të Klement Balilit për të ngrirë procedurat e heqjes së liçencave të policisë private që ata kanë në qytetin e Sarandës.

Në argumentet e gjyqtarit ka qenë fakti se këto kompani kanë të punësuar 360 persona, të cilët nëse u ndërpriten marrëdhëniet e punës për shkak të heqjes së licencës do të sjellë pasoja. Paditës në këtë proces ishin shoqëria e ruajtjes dhe sigurisë fizike Balili-Co shpk, Sb-Security, Bashkim dhe Selim Balili.