POSTIMI I HELIDON BUSHATIT

Krah për krah me banorët e Zuesit.

Këtë që po ikën, e quajnë Kryeministri i së Keqes. E keqja duhet shkulur nga rrënjët, prandaj duhet çdo votë. Nuk kanë më fytyrë të ballafaqohen me qytetarët, prandaj sot po mundohen të shtrembërojnë vullnetin e tyre. Por nuk do t’ia dalin. I ka ardhur fundi. Janë turpi dhe faqja e zezë e këtij vendi.

Pas 25 Prillit, kanë kohën të premtojnë “Shëndetësinë Falas” në Bangladesh.
#VotoniPartinëDemokratike

https://www.facebook.com/bushatihelidon/posts/130223759113214?__cft__[0]=AZU4CHNxUqlxMfk4tDIf7TpuiYHVdSLnA0AoMy8kpO4-vldiVuwc7n0ly8Lq9eBUFHiv2E_vASXIKDro4AC_fzHSIVU4kKd1GyWPyS7uEwXhwLUzMCL5EO7gqzyyfMQPsBVYrpcOMC_oTpRE5mXaFjUy&__tn__=%2CO%2CP-R