I FTUAR NË STUDIO, ARTAN MESI, SHEF I EPIDEMIOLOGJISË DSHP