“Politikanët nganjëherë harrojnë dhe mendojnë se i dinë të gjitha porn ë fakt duhet marrë mendimi i ekspertëve për planin vendor të zhvillimit”.

Kështu shprehet profesor doktor Mahir Hoti i cili thotë se edhe pse ka marrë pjesë në dëgjesat për planin vendor si ekspert nuk është pyetur. Lidhur me raportin për shifrat shqetësuese të ndotjes në Shqipëri profesor doktor Hoti thotë se një përgjegjësi të madhe kanë edhe bashkitë të cilat nuk kanë strategji zhvillimi të mirëfillta. Sipas ekspertit Hoti në rast se këto problematika që janë tashmë me një ngarkesë të konsiderueshme për mjedisin nuk merren parasysh atëherë situata në një të ardhme do të njohë edhe më shumë përkeqësim.