DIAGNOSTIFIKIMI I PERFORMACËS FINANCIARE TË BASHKISË SË SHKODRËS GJATË 3 VITEVE. Kooperacioni Zivecaran, ka prezantuar ne Shkoder ne Hotel Coloseo Frymen e instrumentit PEFA, nje instrument I cili sjell performance financiare te Bashkise se Shkodres sin je modl ne lidhje me njesite e tjera te qeverisjes vendore.

Te pranishem ne kete takim kane qene perfaqesues te njesive vendore ne te gjithe qarkun e Shkodres, drejtues te Bashkise por edhe ekspert te fushes te cilet kane punuar ne lidhje me kete instrument I cili publikohet per here te pare. Nen Kryetari I Bashkise se Shkodres Ahmet Omi, ka sqaruar pikerisht kete instrument dhe diagnostifikimin financiar te bashkise se Shkodres. Antonin Braho konsulent I DLDP-se gjate fjales se tij deklaroi se ky document do te sherbeje si baze per njesite e tjera vendore edhe pse ende nuk jane te qarta modelatetet per njesiteve vendore pas zgjedhjeve te 21 Qershorit. Instrumenti PEFA, vjen per here te pare per njesite e qeverisjes vendore te cilet do te kene ne duar nje model te funksionimit te ligjit organik qe zbatohet ne Shqiperi nga njesite e qeverisjes vendore.