Pavarësisht se ditët e sotme interneti është bërë një element tepër i rëndësishëm në jetët tona nga ana tjetër ka sjellë edhe fenomene që kanë ndikuar negativisht tek të rinjtë. Këto fenomene negative më shumë ndikojnë tek fëmijët. Psikologia Suela Domnori shprehet se ekspozimi i fëmijëvë ndaj internetit ndikon drejtpërdrejtë në trurin e tyre duke krijuar më pas problemin shqetësues të bullizmit kibernetik…

Psikologia Domnori jep edhe një këshillë për prindërit dhe fëmijët që përdorin për një kohë të gjatë internetin brenda një dite.

Ekspozimi i tepërt në internet është kthyer në një fenomen shqetësues për shkak të varësisë nga të rinjtë dhe fëmijët kryesisht.