Transporti falas dhe mungesa e parkingjeve vijone te mbeten dy problemetikat kryesore me te cilat vijojne te perballen invalidet e punes ne qarkun e Shkodres.

Kryetari Ruzhdi Pode thote se kjo situate eshte e pajustifikueshme, duke pasur parasysh gjendjen shendetesore ne te cilen ndodhen kjo kategori e shoqerise. Megjithate kryetari Pode shprehet optimist per zgjidhjen e tyre fale bashkepunimit me Bashkine Shkoder. Aktualisht Shkodra numeron 4600 invalide pune, nga te cilet 3160 jane invalide te plote dhe 1440 te pjesshem. Nderkohe apeli eshte I vazhdueshem per te gjithe institucionet pergjegjese, qe ketyre problematikave tiu jepet zgjidhje njehere e mire.