BANORËT NË KOMUNËN BUSHAT, VLËRËSOJNE INVESTIMET NGA ZEF HILA. Pothuajse ne te gjitha fshatratt, por vecanerisht ne Kosmac dhe Melgushe, banoret shprehin falenderime por edhe perkrahje per kryetarin e komunes Bushat Zef Hila.

Ajo cfare evidentohet lidhet qofte me infrastrukturen, investimet ne ujsjellesa, si dhe ne zhvillimin e bujqesise. Komuna e bushatit, njihet ne te gjithe Shqiperine per nje nga komunat lider ne menaxhimin e projekteve nderkobmetare, ne menaxhimin e te ardhurave por edhe ne shume bashkefinancime te cilat jane kryer me nje qellim te vetem per ti sherbyer ketij komuniteti.