Instituti i Sigurimeve Shoqerore vazhdon te jete ne dispozicion te cdo qytetari qe kerkon te bleje vitet e kontributit te sigurimeve e vlefshme kjo per dy kategori,si per fermeret qe jane te vetpunesuar apo edhe per kategorine vullnetare.Keshtu shprehet drejtorja e kesaj zyre Violeta Staka e cila shprehet se muaji qe sapo shkoi pasur nje fluks te larte te interesuarsish duke tejkaluaj planin.

Staka u ben thirrje te gjithe personave te interesuar te vazhdojne te investojne per te ardhmen e tyre ne menyre qe ne te ardhmen te perfitojne mundesine e nje pensioni te plote.Kontrubuti ne sigurime shoqerore eshte nje ceshtje mjaft e rendesishme dhe e domosdoshme per te gjithe qytetaret. Sigurimet shoqerore jane dy variante sigurimi..E para eshte per vetepunesuarit ne bujqsi dhe qe jetojne ne zonat rurale, pra qe kane nje toke me vertetimin perkates,i jepet mundesia per te bere sigurimin e bujkut privat. Pervec kesaj eshte edhe sigurimi vullnetar.Kjo e fundit eshte e vlefshme per te gjithe ata individe qe jetojne ne zonat urbane sic eshte qyteti i Shkodres qe nuk e kane mundesine e nje toke por qe kerkojne te blejne vitet e sigurimeve.