PAS VENDIMIT TË KËSHILLIT, BASHKIA E VETME DREJTUESE

[iframe width=”300″ height=”510″ src=”//www.youtube.com/embed/PePux4300Ck” frameborder=”0″ allowfullscreen ]