Është botuar në Gazetën Zyrtare Itali, Dekreti i Flukseve për vitin 2018, hyrja e punonjësve jokomunitarë në këtë shtet për vitin 2018.

Pothuajse të gjitha kuotat janë për punonjës sezonalë dhe ata që në Itali duan të konvertojnë lejen e qëndrimit. Paraqitja e kërkesave nis nga 23 janari