Ambasata Italiane në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit ka zhvilluar një kalendar me kurse kualifikimi , ku cdo muaj do të ketë një kurs pë mësuesit e italishtes .

Sot , do zhvillohet një përkthim nga prof . Eugeni De Caro . Gjithashtu , sot zhvillohet tema mbi përkthimin e një teksti nga italishtja në shqip apo e anasjellta ,në kujdesin e prof. De Caro .

Këtë paradite do të ketë teori të përgjithshme , ndërsa pasdite mësuesit do zhvillojnë punëmn e tyre. Ky aktivitet ka si qëllim të kualifikoj edhe më shumë mësuesit e gjuhës italiane , pasi kjo gjuhë është e treta në Evropë , kurse në |Shqipëri e dyta për nga rëndësia .