Njoftim për abonentët #Shkodër
Stakim, 21-22 tetor

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 21-22 tetor do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:

21 tetor/ 09:00-14:00
Lagjia “Kiras”                                                                                                                22 tetor/09:00-15:00
Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, lagjia “Kiras”, Lopçej, Boriç, Dobraç