NË 25 VITE ASNJË PREJ PREMTIMEVE NUK ËSHTË MBAJTUR PËR JETIMËT. Me dhjetra jetim në qytetin e Shkodrës në 25 vite janë mbushur me një mal premtimesh e ndërsa sot diskutojnë bukën e gojës. Një prej tyre është edhe familja Mato e cila jeton në mjediset e konviktit të shkollës “Arben Broci”.

E zonja e shtëpisë tregon mjerimin e përditshëm. Ky refren përsëritet vit pas viti për jetimët e Shkodrës. Përveçse statusi i jetimit nuk respektohet as nga pushteti vendor e ai qëndror, jetimët duhet të përballen edhe me shumë vështirësi të tjera.