E FTUAR NE STUDIO, VASILIKA ZEKA, PËRFAQËSUESE E FONDACIONIT