NË TAKIMIN PËR LUFTËN KUNDËR KANABISIT PËRFAQËSUESIT E BASHKIVE SHKODËR, MALËSI E MADHE, VAU DEJËS DHE PUKË TREGUAN PËR DISA PENGESA QË JANË POR EDHE PËR PUNËN QË PO BËJNË PËR TË NDIHMUAR POLICINË DUKE QENË SE NË KËTË LUFTË DUHET TË JENË TË PËRFSHIRË TË GJITHA INSTITUCIONET.

PAVARËSISHT KËSAJ PROBLEMET NË ZONAT E THELLA MALORË SIPAS KRYEBASHKIAKËVE DHE PËRFAQËSUESVE TË BASHKIVE JANË TË SHUMTA DHE LIDHEN QË ME PAGAT E VOGLA PËR KRYEPLEQTË E DERI TEK PROBLEMET INFRASTRUKTURORE.