Në Shtoj të Vjetër, i cili bashkë me të gjithë fshatrat e tjerë të njësisë Administrative Rrethina kemi parashikuar një sërë investimesh infrastrukturore.
Rikonstruksion i rrugëve Rikualifikim i shesheve në brendësi të fshatrave
Terrene të reja sportive
Rikonstruksion i shkollave dhe qendrave shëndtësore
Pastrim kanalesh kulluese e vaditëse
Sistem ndriçimi në çdo rrugë
Shërbim i përmirësuar i pastrimit.
Zhvillimi i çdo njësie administrative dhe i Bashkisë Shkodër në tërësi garantohet nga programi ynë 2023-2027. Bashkë Fitojmë.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=618149533665156&set=pcb.618165316996911