Një kaos I vërtetë ,vetëm kështu mund përshkruhen rradhët e gjata të qytetarëve që janë në pritje për të aplikuar për kartën shëndetsore .

Kamera e Star Plus ,shkoi sërisht atje për të parë nëse ka ndonjë përmirsin të situatës ,por aty janë vetëm dy sportele që u shërbejnë qytetarëve shkodran , dhe është e pamjaftueshme për të përballuar fluksin e tyre , ku të gjithë nxitojnë që aplikimin ta kryejnë para Vitit të ri I cili është edhe afati I fundit.Përvec rradhëve në ambientet ku qytetarëve u duhet të presin nuk janë aspak të përshtatshme pasi është një ambient I vogël ku ajrimi mungon e kjo shpesh herë bëhet edhe shkak për moshat e thyera të kenë edhe problem shëndetsore.