Është zhvilluar në Shkodër trajnimi I radhës I projektit ““Aksesueshmëri, ndërgjegje qytetare, punësim i personave me aftësi të kufizuara, si një prirje e re” me qëllim përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në tregun e punës. Suela Ndoja, përgjegjëse për trajnimet dhe kurrikulat tha se duhet të ndërgjegjësohen të gjitha institucionet publike për zbatimin e ligjit dhe punësimin e të rinjve të kësaj kategorie.

Irma Ndoja, drejtore e Qendrës së Formimit Profesional në Shkodër foli për rëndësinë e këtij trajimi dhe nevojën e personave me aftësi të kufizuar për t’u bërë pjesë e tregut të punës.

Në mbyllje të projektit pritet që pjesëmarrësit të jenë të aftë të futen në tregun e punës