Ligji I ri për kompetencat vendore, ka detyruar këshilltarët e Bashkisë së Shkodrës, që të ngrene shqetesimet e tyre ne tryezen e organizuar nga Bashkia e Shkodres e cila eshte e vetmja qe ka iniciuar nje inisiative te tille.Kryetarja e Bashkise se Shkodres, ka deklaruar se keto propozime do ti paraqiten ministrise se ceshtjeve vendore.

Tryezat kanë për qëllim të sjellin bashkë mendimin e specialistëve lokalë dhe të përfshirë drejtpërdrejtë në aspekte të administrimit dhe menaxhimit vendor dhe njëkohësisht t’i japin zë mendimit qytetar, në lidhje me aspekte të rëndësishme të vendimarrjes në nivel vendor