Konfederata e Sindikatave ka kerkuar nga qeveria rritjen e pages minimale pasi aktualisht është nën minimumin jetik.

Kryetari i Fatmir Smajli thote sindikata ka propozuar qe paga minimale te varioj nga 230-250 mije leke te vjetra, ndersa nga ana tjeter qeveria pretendon per nje rritje krejt te paperfillshme.

Per kryetarin Smajli paga minimale paraqitet problem sidomos ne sektorin privat Edhe per kushtet e punes apo sigurimin i punetoreve sidomos ne sektorin e ndertimit Konfederata e Sindikata ka ngritur shpeshjhere zerin duke kerkuar nga institucionet pergjegjese te nderhyhet per permiresimin e situates.