Konfindustria i ka bërë kërkesë Kuvendit që të thërrasë në një seancë plenarë urgjente Entin Rregullator të Energjisë (ERE), për të arsyetuara vendimin e fundit për fashën e konsumit të energjisë mbi 800 kilovat. Po ashtu Konfindustria kërkon që ERE të arsyetojë edhe menaxhimin e sistemit për vitin 2021 dhe 6 muaj e parë të 2022.

‘Konfindustria i kërkon Kuvendit të Shqipërisë të thërrasë në seancë urgjente dëgjimore Entin Rregullator të Energjisë/ERE, për të arsyetuar vendimin e fundit për fashën e konsumit të energjisë si edhe për problematikat e menaxhimit të sistemit për periudhën e vitit 2021 dhe 6 mujorin e parë të vitit 2022. ERE është institucion në varësi të drejtpërdrejtë të Kuvendit të Shqipërisë dhe është autoriteti ligjor rregullator i sistemit energjetik.

Taksa e karburantit për mjetet lundruese 40 lekë dhe jo 65 lekë për litër, Konfindustria: E papranueshme, favorizoni jahtet e penalizoni fermerët
LEXO EDHE:
Taksa e karburantit për mjetet lundruese 40 lekë dhe jo 65 lekë për litër, Konfindustria: E papranueshme, favorizoni jahtet e penalizoni fermerët
ERE e ka për detyrim ligjor të shpjegojë publikisht në mënyrë profesionale të hollësishme para Kuvendit të Shqipërisë arsyet financiare, teknike dhe institucionale të sistemit energjitik, që kanë cuar në pranimin e plotë dhe pa asnjë ndryshim nga ana e saj të propozimit të ekzekutivit për rritjen e fortë të çmimit të energjisë elektrike. ERE duhet të arsyetojë hollësisht lidhur me:- kostot mjaft të larta financiare të menaxhimit të operatorëve publikë KESH, OST, OSHEE, – kostot shtesë të shitje-blerjeve e energjisë elektrike nëpërmjet ndërmjetësve, – vazhdimin në nivele të larta të humbjeve në sistem me mbi 21% të sasisë së përgjithshme, – zbatimin e kontratave koncesionare të energjisë së prodhuar nga HEC- et private, – masat e marra nga OSHEE për moslejimin e abuzimit me matjet e konsumit me fasha etj., si faktorë përcaktues të vendimit për rritjen e fortë të çmimit të energjisë në shtator 2022. Sipas të dhënave, në vitin 2021 sistemi energjitik prodhoi 6,5% më shumë energji elektrike, sesa nevojat për konsum dhe vendi kaloi në krizë energjitike të shpallur nga Kryeministri Rama. Gjithashtu, prodhimi i përgjithshëm i brendshëm i energjisë elektrike ka tejkaluar ndjeshëm nevojat e klientëve tariforë për 6 mujorin e parë të vitit 2022 në vazhdim.

Konfindustria vlerëson, se vendimi i ERE për rritjen me afër 5 herë e çmimit të energjisë elektrike për konsum familjar mbi fashën 800 kë/muaj do të jetë me pasoja të rënda për 90-130 mijë familje shqiptare dhe më ndikim të drejtëpërdrejtë në rëndimin e klimës së biznesit dhe ekonomisë kombëtare. Shqipëria edhe pse është relativisht e pavarur në prodhimin e energjisë elektrike nga tregjet ndërkombëtare dhe gazi rus ka çmimet më të larta në rajon për biznesin dhe familjarët.’- tha Gjergj Buxhuku, administrator i Përgjithshëm i Konfindustrisë.