Qendrat e informimit te BE-se ne Tirane, Shkoder dhe Vlore kane zhvilluar nje fushate sensibilizuese per promovimin e te Drejtave te Femijeve dhe te Drejtave te Njeriut duke lancuar konkursin e piktures “Respekto te drejtat e mia” me nxenesit e shkollave 9-vjecare ne keto qytete.

Ne kete konkurs moren pjese 80 femije nga 7 shkolla te Shkodres.Puna e tyre u prezantua ne Qendren e Informimit te BE ne Shkoder per nje jave (11-15 dhjetor).Ky konkurs rrit ndergjegjesimin e te rinjve dhe promovimin e te drejtave te njeriut perms artit dhe krijimtarise.Ne pikturat e tyre, femijet apelojne per akses te barabarte ne kujdes shendetesor dhe edukim, si dhe mbrojtje nga lendime te tilla si droga, dhuna dhe keqtrajtimi.