Krahas punes qe po kryhet per ndricimin e te gjitha rrugeve dhe  lagjeve ne qytetin e Koplikut, tashme nje tjeter pune, nje tjeter  vemendje po I kushtohet sektorit te sherbimeve nga Bashkia ,

edhe persa I takon mungeses se shume perfolur te vijezimeve ne rruget e qytetit, ku vertete, mungesa e vijezimeve ka qene problem jo vetem per drejtuesit e automjeteve dhe qytetaret e vecanarisht  nxenesit e Shkollave, por edhe per vete policine rrugore. Por bashkia .Ndaj  duket se tashme realisht ata qe jane pergjegjesit ligjore te vendosjes se sinjalistikes , por edhe te vijezimeve ne rruget e qytetit,  pra Bashkia M.Madhe , tanime  e ka  rritur tempin e punes, duke I ndjere peshen e pergjegjesise, per te kryer edhe kete detyrim ligjore, madje Brenda  ketij muaji, Kesisoj   do te mund te themi se me vijezimin e rrugeve, por edhe me  ndricimin dhe dekorin ne pergjithesi te vene ne eficence nga  sektori I gjelbrimit dhe dekori I qytetit, kryeqendra e M.Madhe qyteti I Koplikut, tashme e ka veshur kostumin festiv dhe realisht ka marre pamjen e merituar.