MESAZHE PËR PAQE, HARMONI DHE SOLIDARITET MES NJERËZVE.