PRESIDENTI NIKOLLI: PUNËSIMI, EKSODI E PUNA TË ZEZË SHQETËSUESE. Ligji për nëpunësin civil ka sjellë në qytetin e Shkodrës presidentin e konfederatës së sindikatave Kolë Nikolli. Administrata publike deklaroi kreu i konfederatës nuk duhet cunguar politikisht por duhet të jetë profesionale.

Gjatë takimit me degën e Shkodrës të konfederatës u diskutua mbi problemet kryesore dhe lëvizjet sindikaliste në të ardhmen.