UNDP DO TË BËJË EVIDENTIMIN E GJËNDJES REALE NË BASHKI