Mësuesit e arsimit parauniversitar në të gjithë vendin do t’i nënshtrohen provimit të kualifikimit në 7 maj 2016.

Rezultatet pozitive të këtij provimi kushtëzojnë rritjen e pagës sipas vjetërsisë së punës, nga 5, në 10 dhe 20 për qind. Nderkohe qe ne Qarkun e Shkodres ketij provimi pritet ti nenshtrohen 277 mesues ku per drejtorin e DAR Kadri Ymeraj pritshmerite jane te larta. Nderkohe drejtori Ymeraj e cileson kete provim mjaft te rendesishem pasi rezultatet e tij percaktojne standartet e keruara ne arsim. Programet e kualifikimit janë hartuar tashmë nga ekspertët të cilat gjënden edhe në faqen zyrtare të Institutit të Zhvillimit të Arsimit të cilat janë të detajuara.Në total janë 22 programe kualifikimi, kjo në bazë të profilevë që kanë arsimtarët po ashtu edh 14 dokumente të tjera që mësuesit duhet të kenë njohuri, për t’iu nënshtrua provimit.