Rreth 1500 mesues te Qarkut Shkoder me date 23 janar do ti nenshtrohen testit te kualifikimit.

Elira Smakaj ,perfaqesuese e DAR Shkoder thote se jane marre te gjitha masat per zhvillimin e ketij procesi ndersa thekson se ky testim nuk ka qellim penalizimin e mesuesve, por identifikimin e nevojave profesionale te tyre. Nderkohe Smakaj thote se pas identifikimit te nevojave profesionale, mesuesit do ti nenshtrohen trajnimeve me qellim rritjen e cilesise se mesimdhenies. Kualifikimi eshte I vlefshem per kategorizimin e mesuesve, ne baze te cilit perfitohet edhe shtesa ne page. Nderkohe qe procedurave te tij I nenshtrohen te gjithe ata mesues qe nuk kane me shume se kategorine e pare te kualifikimit.