Ne zonen e nenShkodres investimi ne argjinatura eshte nje domosdoshmeri. Ashtu si dhe ne njesine administrative Ana e Malit, edhe ne Gur te Zi ka grryerje te tokave bujqesore nga lumenjte ndaj eshte e nevojshme nderhyrja me investimeve madhore. Nje gje e tille pohohet nga kryetari i njesise administrative Gur i Zi Pjerin Marku.

Si pasoje e erozionit dhjetra toke bujqesore rrezikohet ti perpije uji , ndersa Shkodra eshte njolla e zeze e permbytjeve ne harten e Shqiperise.