Kush ështē më e paanshme media kombëtare apo media lokale?

Si mendoni

Kush ështē më e paanshme media kombëtare apo media lokale?