Kushtetuesja shfuqizon pjesërisht ligjin për statusin e gjyqtarëve e prokurorëve

Gjykata Kushtetuese ka pranuar pjesërisht kërkesën e Shoqatës Kombëtare të Gjyqtarëve dhe Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë në lidhje me ligjin për Statusin e Gjyqtarëve dhe të Prokurorëve. Gjykata Kushtetuese ka shfuqizuar disa nene të ligjit, ndërsa pezullon zbatimin e tij deri në vendimin përfundimtar të kësaj gjykate.