Analiza njevjeçare ne drejtorin e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem Shendetesor.

Drejtori Arvit Osja ben analizen ne pranine e stafit te tij, drejtoreve te qendrave shendetesore dhe dy drejtoreve te ardhur nga Tirana. Ben te ditur rezultatet por edhe disa prej problematikave.