IKMT prish rreth 10 objekte ne hyrje te Shkodres. Pronaret shprehet se nuk.jane njoftuar.