Po zhvillohet ne qytetin e Shkodres Konferenca e anetareve te urdherit te infermierit.

Pjesemarrese ne kete konference eshte  Mimoza Bima, Sekretare e Pergjithshme e Urdherit te Infermierit