KOMUNA E BUSHATIT E HAPUR PËR BASHKËPUNIM ME ZYRËN E ALUIZNIT SHKODËR.Jane mbi 1400 dosje, te cilat jane te depozituara ne Zyren e Legalizimeve nga banore te Komunes bushat. Pikerisht ne lidhje me kete ceshtje kaq te ndejshme per komunitetin,

Keshilli I Komunems Bushat ka zhvilluar nje mbledhje te posacme me eksperte te zyres se administrimit te pronave prane kesaj komune, por edhe drejtues te larte te saj. Vete banoret shprehen te shqetesuar ne lidhje me situaten qe po I shoqeron ato prane zyres se legalizim,eve ne Shkoder.Nga ana tjeter, perfaqesues te Komunes Bushat, kerkojne bashkepunim me zyren e legalizimeve ne Shkoder, per zgjidhjen e ngercit mes banoreve te komunes dhe zyres ne qender.Gjate kesaj mbledhje, ku prezent ishin nje pjese e banoreve te cilet kane aplikuar prane Aluiznit, drejtues te Komunes bene me dije se I kerkohet zyres se Aluiznit ne Shkoder, qe te kete nje informacion te detajuar se cfare po ndodh me rastet qe jane paraqitur nga Komuna ne Bushat, nderkohe qe ne lidhje me problemet e shfaqura do te vihet ne dijeni edhe prefkti I Qarkut te Shkodres.