Një numër i madh objektesh përfshihen në ligjin e ri për legalizimet ku bëjnë pjesë të gjitha ndërtimet në tokë pa pronar nga viti 2009-2014 që më përpara përbente vepër penale. Drejtori i ALUIZNIT Ardian Dodani thotë se numri i këtyre objekteve të ndërtuara pas 2009-ës është i konsiderueshëm.

Me ligjin e ri për legalizimet që ka hyrë në fuqi janë hapur edhe njëherë vetdeklarimet dhe qytetarët që kanë ndërtuar pas 2009-ës nëse më parë nuk kanë bërë një vetdeklarim janë të lirë ta bëjnë tani. Për shkak të fluksit të madh të dosjeve në drejtorinë e ALUIZNIT, Dodani kërkon mirëkuptimin e qytetarëve. Pavarësisht se nuk ka një shifër të saktë të ndërtimeve që janë bërë pas 2009-ës pritet të ketë konsiderueshëm objekteve që do futen në proces legalizimi duke qenë se Shkodra futet ndër qarqet me një numër të lartë të ndërtimeve informale.