Lehtësi për industrinë e lehtë, mbetjet dhe peshkimin

Në Komisionin e Ekonomisë kanë kaluar një sërë masash që synojnë mbështetjen e industrisë së lehtë, asaj të përpunimit të mineraleve, të riciklimit të mbetjeve në vend, peshkatarët dhe invalidët. Komisioni vendosi taksë zero për lëndën e parë për industrinë e lehtë, rentë minerare të përgjysmuar për mineralet e përpunuara në vend, taksë kombëtare 1 lek për kilogram për ambalazhet e prodhuara nga riciklimi i mbetjeve të grumbulluara në vend. Këto vendime u njoftuan përmes një postimi në Facebook nga kreu i këtij Komisioni, Erjon Braçe. Deputeti socialist shkruan gjithashtu se është mbështetur industria e peshkimit përmes furnizimit të flotës së peshkarexhave me naftë pa akcizë drejtpërdrejtë nga magazinat doganore. Komisioni mbështeti nismën për përjashtimin nga taksat vjetore të të gjitha mjeteve motorike për invalidët.