Në kuadër të projektit ‘’Lëvizja Qytetare për Bashkëqeverisje”, financuar nga Lëviz Albania, qëllimi i të cilit ishte Rritja e Ndikimit të Shoqërise Civile dhe Grupeve Informale të Komunitetit në hartimin dhe monitorimin e politikave lokale, Qendra e Gruas “Hapa të Lehtë” Shkodër,ka organizuar takimin përmbyllës ku janë evidentuar edhe gjetjet e këtij projekti.

Në këtë takim, jane evidentuar jo vetem rekomandimet, por edhe monitorimi që i është bere pushtetit vendor, sa i takon kontrates sociale nje dokument i rendesishem per zhvillimin e komunitetit .