Aksesi në infrastrukture dhe shërbime për personat më aftesi ndryshe në Lezhë ka mangësi të shumta. Megjithëse vitet e fundit janë berë ndërhyrje infrastrukturore në rruge dhe godina, ato nuk kanë parashikuar nevojen për akses të këtyre kategorive. Institucione publike si Bashkia, Shsrbimi Social Shtetwror, Biblioteka, Drejtoria e Arsimit dhe shumë të tjera nuk sigurojne hyrjen e personave me aftësi ndryshe. Në levizje mungojne rrampat ose ato nuk janë vendosur prane vijave të bardha. Gjetjet janë prezantuar gjatë nje takimi me aktore në Bashkitë Lezhë dhe Kurbin.

Disa prej gjetjeve të identifikuara i jane referuar Komisionerit për Diskriminimin, që ka bërë ndwrhyrje duke sanksionuar gjoba dhe lenë afate për permirsimin e gjendjes, por kjo duket shumë pak kur identifikon se problematika është më e madhe.

Artikulli paraprakDOGJËN AUTOMJETIN E POLICIT, BURG PËR DY AUTORËT
Artikulli tjetërJET SKI, SKAFË DHE GOMONE, BLLOKOHEN 24 MJETE LUNDRUESE, NDËSHKOHEN ME GJOBË PRONARËT