Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, ka qenë i pranishëm në debatin e zhvilluar në komisionin parlamentar, “Për edukimin dhe mjetet e informimit publik”, në lidhje me ndryshimet në ligjin për sportit.

Numri 1 i federatës shqiptare të futbollit ka deklaruar: “Unë, theksoj se pavarësisht cilësisë së këtij ligji, ai nuk do të ndihmojë në zhvillimin e sportit në shqipëri, në rast se nuk do të shoqërohet nga një paketë e plotë ligjore ligjore Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, ka qenë i pranishëm në debatin e zhvilluar në Komisionin Parlamentar, “Për edukimin dhe mjetet e informimit publik”, në lidhje me ndryshimet në Ligjin për Sportit. Të ftuar, përpara anëtarëve të komisionit kanë qenë presidentët e Federatave të ndryshme, si përfaqësues të grupeve të interesit. Përpara se ligji, të çohet në Parlament për tu votuar nga deputetët, ai kalon në Komisionin Parlamentar “Për edukimin dhe mjetet e informimit publik Në lidhje me parashikimin që është bërë në projektligj për kalimin 0.4% të fitimeve nga llotaritë sportive, për përmirësimin e infrastructures. Në fund, numri 1 i Federatës Shqiptare të Futbollit ka deklaruar: “Unë, theksoj se pavarësisht cilësisë së këtij ligji, ai nuk do të ndihmojë në zhvillimin e sportit në Shqipëri, në rast se nuk do të shoqërohet nga një paketë e plotë ligjore ligjore”-theksoi ndër të tjera Presidenti Armand Duka