Kjo është situata që paraqitet në pikën turistike të Shirokës. Bregu i liqenit të Shkodrës është kthyer në një vend depozitimi të mbetjeve menjëherë pas mbylljes së sezonit turistik. Duket se pas përfundimit të sezonit turistik institucionet përgjegjëse kanë lënë në harresë një nga pikat turistike më të frekuentuara të Shkodrës. Qytetarët shprehen se është e nevojshme ndërhyrja sa më parë e institucioneve përgjegjëse për pastrimin si dhe gjobitjen e personave të papërgjegjshëm.

Gjithshtu në pjesën më të madhe të shëtitores që ndodhen afër bregut të liqenit të Shkodrës është dëmtuar parket nga persona të papërgjegjshëm.