Lira Pipa është emëruar zëvendësministre e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.

V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:

Znj. Lira Pipa emërohet zëvendësministër i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Artikulli paraprakMINISTRI BALLA TAKIM ME PRESIDENTIN E EUROJUST NË HAGË
Artikulli tjetërRAMA NGA MADRIDI:VIZITORËT E HUAJ KANË QENË TË SIGURT TE NE