Që nga vitet 1900, popullsia globale ka qenë vetëm në rritje, me shtete si Kina apo India që përfaqësojnë rritjen më të lartë. Studiuesit presin që vala e ardhshme e rritjes së popullsisë do të prekë Afrikën, teksa në vitin 2019, mesatarja për një grua në vende si Nigeria ishte 6 fëmijë.

Megjithate ka edhe vende që po shpopullohen shpejtë. Sipas të dhënave të OKB-së, të cilat janë akumuluar për të projektuar ndryshimet nga viti 2020 – 2050, shumë nga këto shtete gjenden në Evropën lindore, dhe fatkeqësisht Shqipëria është mes tyre.

Arsyeja kryesore për këtë është ulja e lindjeve, që është një problem në rritje në rajon, ku mesatarja 2.1 fëmijë për grua në vitin 1988, ra në 1.2 fëmijë në vitin 1998. Emigrimi është gjithashtu një arsye kryesore e cila ka prekur këtë rajon si dhe zgjerimi i Bashkimi Europian.

Lista e shteteve që po shpopullohen më shpejt, Shqipëria në

Lista e shteteve që po shpopullohen më shpejt, Shqipëria në