Sezoni i sivjetshem turistik ka bere qe inspektorjati shëndetësor shtetor ne shkoder te realizoje nje sere aksionesh te cilat kane qene thuajse te perditshme.Ne te njejten linje shprehet edhe Kryeinspektori Zamir Llazani i cili nenvizon se stina e veres ka qene e nxehte ndaj problematikat me te shumta jene shfaqur tek uji I pijshem ne zonat turistitke.

Ne lidhje me kete ceshtje Llazani informon se uji ne zonen e velipojes dhe shkodres eshte Brenda normave te lejuara. Sipa kryeinspektorit Llazani problem mbetet menyra e hedhjes se klorit ne uje e cila vazhdon te behet ne kushte primitive. Inspektorjati Shëndetësor Shtetor në Shkodër ngre shqetesimin e mjaft nderhyrjeve informale qe jane bere kohet e fundit ne sistemin e ujesjellesit nga subjekte te ndryshme private.Si pasoje e ketyre nderhyrjeve tubacionet e ndryshme mund te sjellin ndotjen e ujrave te pijshem.