Skuadra pret ardhjen e kryetarit te bordit Shpetim Quku per te diskutuar mbi kete situate.

Ne rast se nuk ka zgjidhje bojkotohet stervitja.