Vershimi i lumit Kir demtoi disa shtylla dhe linja elektrike duke sjelle nderprerje te energjise elektrike ne disa zona te njesise administrative rrethina. Nderhyrja per riparimin e tyre ka qene nje sfide me vete , ku punonjesit e OSHEE u mbeshteten dhe nga forcat e nderhyrjes se shpejte, duke punuar ne ujin e rrembyeshem dhe te akullt te lumit Kir.

E megjithate pas 6 oresh furnizimi me energji eshte rikthyer . Devijimi i lumit Kir ka bere qe edhe investimet e bera nga oshee ne shtyllat elektrike ne ate zone te demtohen shpejt, ndaj po mendohet qe keto zona problematike ti kalohen nje fidri me te sigurte.

Tashme situate duket nen kontroll pervec zones malore te dukagjinit ku ka ne HEC-it të Ndërlysës.