Syte nga fshati dhe masat antipermbytje, eshte ky prioriteti i punes se perditshme te drejtorise se bujqesise ne bashkine Shkoder. Drejtori Arben Lushaj thote se qe nga viti 2015 eshte nderhyre ne thuajse te gjithe fshatrat ne pastrimin e kanaleve kulluese, pune e cila nuk ishte realizuar per 30 vitesh.

Keto investime ne kanale te dyta dh ete treta jo vetem rrisin sigurine e fermereve per te mbjelle ne tokat e tyre bujqesore por garantojne qe keto fusha te mos permbyten sic e tregon dhe vete situata ne kete sezon dimeror. Deri tani ne Bashkine Shkoder ne te gjithe njesine administrative jane hapur 22 mije meter linear kanale te dyta dhe te treta.